fbpx

Sürdürebilirlik Politikası


ENERJİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Turizm faaliyetleri ve idari faaliyetlere ilişkin enerji yönetim sisteminin kurulması, işletilmesi amacıyla yürüttüğü enerji yönetimi kapsamındaki ilgili iş süreçlerini kapsar.

Sürdürülebilir Yönetim Sistemimiz, kapsamı dâhilindeki faaliyetlerimizin standardına uygun yürütülmesini garanti altına alır.

Sürdürülebilir Enerji Yönetimi ile uyumlu sistem kurulumu gerçekleştirmeyi ve sürekliliğini sağlamayı

Yasal gereklilikleri, sözleşmeler ile belirlenen yükümlülükleri ve teknik gereklilikleri tespit ederek, uygun enerji yönetim sistemini oluşturmayı,

Satınalma süreçlerinin enerji verimliliği odağında gerçekleştirilmesi için gerekli prosedürlerle uyumluluğunu sağlamayı,

Enerji Yönetim Sisteminin, sürekli gelişim stratejisi ile tüm kurumsal yönetim sistemlerine entegre olmasını sağlamak ve gözden geçirme faaliyetlerini sürekli kılmayı,

Çevresel etkileri azaltmak amacıyla her yıl amaç ve hedef aksiyon planı ile enerji verimlilik faaliyetleri planlamayı, uygulamayı, yenilenebilir enerji kaynakları için araştırma yapmayı,

Tesisimizde enerji tasarrufu cihaz, makine ve sistemleri kullanmayı,

Tesisimizde kişi başı elektrik ve yakıt tüketim miktarlarının azaltılmasına yönelik uygulamalar yapmayı,

Enerji yönetim ekibi kurarak, eğitim programları oluşturmayı taahhüt eder.

×