fbpx

Sürdürebilirlik Politikası


  • Her alanda erişilebilirlik standartlarının sağlamak,

  • İşletmemizde engelleri kaldırmak için zorunlu asgari standartların yasalarla uygulamak,

  • Ulaşılabilir turizm kapsamında, engelsiz, normal bir birey için sağlanabilen unsurların,

    engelli bireyleri de kapsayacak şekilde düzenlemek

  • Tesisimizin erişilebilirliği sağlayıcı hizmetleri gereği gibi verebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın amaçları doğrultusunda uygun nitelik ve miktarda finansal destek ve insan kaynakları yaratmak

  • Engelli bireylerimizi tesisimizde sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak için sürekli iyileştirme çalışmaları yapmak

    Herkesle Aynı Ortamda Erişilebilir Tatil 

×