fbpx

Sürdürebilirlik Politikası


İİşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.

 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.

 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.

 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.

 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.

 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.

 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.

 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.

 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına

  müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz. 

×